Prečítané 5847x | 4

Novela šitá na mieru Porošenkovi, Stoltenbergovi a Obamovi


Novela šitá na mieru Porošenkovi, Stoltenbergovi a ObamoviIlustračné foto: Elizabeth Arrott / Wikipedia

Medzi zákonné úpravy, ktoré začali na Slovensku počnúc 1. januárom 2016 platiť, patrí aj novela Trestného zákona, ktorá zavádza nový trestný čin. Podľa nej ten, kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny konajúcej v rozpore s medzinárodným právom, sa potrestá odňatím slobody na dva až osem rokov. Keďže novela pôsobí celkovo nekonzistentným dojmom, určité jej aspekty sa nemôžu vyhnúť kritickej reflexii.

Ministerstvo spravodlivosti ako jej predkladateľ navrhuje trestať tak aktívnu, ako i pasívnu účasť na takejto činnosti (od podnecovania až po finančnú podporu). V zdôvodnení sa nijako netají argumentom, že súčasná právna úprava umožňovala viac výkladov, či účasť Slovákov v bojoch na Ukrajine na strane separatistov je alebo nie je trestná. Podľa rezortu novela reaguje na aktuálny globálny fenomén tzv. cudzích bojovníkov. Definuje ich ako jednotlivcov, ktorí opustia územie štátu, odkiaľ pochádzajú alebo kde žijú, s cieľom pripojiť sa k neštátnej ozbrojenej skupine v inom štáte, a to v rámci ozbrojeného konfliktu primárne motivovaného ideológiou alebo náboženstvom.

S tvrdením, že cudzí bojovníci zvyšujú intenzitu a trvanie ozbrojených konfliktov, na ktorých sa zúčastňujú, a súčasne predstavujú závažné bezpečnostné riziko aj pre samotné krajiny ich pôvodu, možno len súhlasiť. Všetko ostatné však už patrí do sféry demagógie. Predstavme si napríklad, že by takýto zákon uplatňovali konzekventne a nekompromisne počas vojnového Slovenského štátu. Mohol by sa partizánsky odboj voči domácemu režimu vládnucemu pod krídlami nacistického Nemecka sformovať do SNP? Nehovoriac o jeho vojenskej štruktúre, ktorej pôsobenie umožnilo skonštituovanie Slovenskej národnej rady.

Diskutabilná a dvojsečná je aj dikcia novely v oblasti definície príslušnosti k formácii, v akej sa možno nového trestného činu dopustiť. Z toho, že sa zužuje iba na „organizovanú ozbrojenú skupinu na území iného štátu“, totiž implicitne vyplýva hypotetická beztrestnosť účasti v jeho ústavne zriadených ozbrojených silách. Ak bude teda chcieť ktorýkoľvek občan SR preukázať svoje sympatie napríklad s Lukašenkom alebo Kim Čong Unom aj skutkom, môže bez obáv zo stíhania vo svojej vlasti narukovať do regulárnej bieloruskej či severokórejskej armády a bojovať za ideály uvedených „diktátorov“. Šialené? Možno, ale čo nie je zakázané...

Bez spochybňovania potreby či opodstatnenosti legislatívnych úprav si treba položiť otázku, či v danom prípade ide o riešenie systémové, alebo účelové. Po krátkej úvahe prichádzame k podozreniu, že novela v navrhnutej podobe nesleduje záujmy Slovenskej republiky, a už vôbec nie jej občanov, ale je reakciou na požiadavku zahraničných mocenských kruhov, ktoré vyprovokovali ukrajinský konflikt s nelegitímnym zámerom destabilizovať celý región a eliminovať tamojší legitímny ruský vplyv.

S prihliadnutím na nezákonný spôsob vzniku súčasnej exekutívy v Kyjeve – protiústavným prevratom, čiže v rozpore s medzinárodným právom – je bezvýhradné prijatie argumentu, že kontroverzná novela nebola šitá na mieru Porošenkovi, Stoltenbergovi a Obamovi, ťažko mysliteľné. Jasne o tom vypovedá aj komentátorská nadstavba v spravodajstve rusofóbne orientovaných masmédií: „Slováci bojujúci na strane separatistov na Ukrajine musia byť po návrate na Slovensko pripravení na to, že budú mať problém so zákonom.“

05.01.2016 19:39 | Z domova 4


Juraj Pokorný
Zopár slov o autorovi...


Súvisiace články

Najnovšie príspevky

atand | 06.01.2016 09:55 0

ČLÁNOK JE MAXIMÁLNE TENDENČNÝ A ABSOLÚTNE ZAVÁDZAJÚCI! Preto žiadam autora, aby doplnil článok o fakty zo súčasného znenia zákona, nie len novely zákona! Článok svedčí o autorovej neznalosti veci. Autor by mal vedieť, že novela zákona slúži na aktualizáciu alebo úpravu už platného zákona, prípadne jeho doplnenie v oblastiach, ktoré počas jeho schvaľovania neboli problematické ale sa problematické stali počas jeho platnosti. Služba v akejkoľvek ozbrojenej zložke pod hlavičkou iného štátu už trestná bola. Uvediem príklad - Ľudia, ktorí napr. odišli slúžiť do Francúzskej cudzineckej légie sú po svojom príchode na Slovensko vystavení hrozbe trestného stíhania v prípade, že im pred takouto službou nebolo udelené povolenie zo strany Prezidenta SR. A podľa mojej vedomosti, Francúzska cudzinecká légia je jedna z mála zahraničných ozbrojených zložiek, ktorá vôbec službu cudzincov umožňuje.

atand | 06.01.2016 09:55 0

ČLÁNOK JE MAXIMÁLNE TENDENČNÝ A ABSOLÚTNE ZAVÁDZAJÚCI! Preto žiadam autora, aby doplnil článok o fakty zo súčasného znenia zákona, nie len novely zákona! Článok svedčí o autorovej neznalosti veci. Autor by mal vedieť, že novela zákona slúži na aktualizáciu alebo úpravu už platného zákona, prípadne jeho doplnenie v oblastiach, ktoré počas jeho schvaľovania neboli problematické ale sa problematické stali počas jeho platnosti. Služba v akejkoľvek ozbrojenej zložke pod hlavičkou iného štátu už trestná bola. Uvediem príklad - Ľudia, ktorí napr. odišli slúžiť do Francúzskej cudzineckej légie sú po svojom príchode na Slovensko vystavení hrozbe trestného stíhania v prípade, že im pred takouto službou nebolo udelené povolenie zo strany Prezidenta SR. A podľa mojej vedomosti, Francúzska cudzinecká légia je jedna z mála zahraničných ozbrojených zložiek, ktorá vôbec službu cudzincov umožňuje.

matej.mosko | 06.01.2016 10:00 0

Prepáčte, ak budem pri komentovaní argumentov nekonzistentný, ale ešte stále sa smejem.

1. "Mohol by sa partizánsky odboj voči domácemu režimu vládnucemu pod krídlami nacistického Nemecka sformovať do SNP?" To chcete tvrdiť, že SNP bolo podľa zákonov Slovenského štátu legálne? Alebo nebodaj, že bola legálna exilová Slovenská národná rada? Prečo sa potom skrývali?

2. "Z toho, že sa zužuje iba na „organizovanú ozbrojenú skupinu na území iného štátu“, totiž implicitne vyplýva hypotetická beztrestnosť účasti v jeho ústavne zriadených ozbrojených silách."
Zacitujem z trestného zákona, konkrétne paragraf, ktorý nebol novelou novelizovaný, a preto zostáva v platnosti paralelne k tomu, čo bolo pridané.
§ 392 "Služba v cudzom vojsku"
(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

3. "S prihliadnutím na nezákonný spôsob vzniku súčasnej exekutívy v Kyjeve – protiústavným prevratom, čiže v rozpore s medzinárodným právom" Rovnako ste takto zabudli prihliadnuť na nezákonný vznik SNP a Slovenskej národnej rady v čase, kedy predsa Slovenský štát svoju exekutívu a pravidelnú armádu mal.

Držím palce v "kvalitnej" žurnalistike.

matej.mosko | 06.01.2016 10:00 0

Prepáčte, ak budem pri komentovaní argumentov nekonzistentný, ale ešte stále sa smejem.

1. "Mohol by sa partizánsky odboj voči domácemu režimu vládnucemu pod krídlami nacistického Nemecka sformovať do SNP?" To chcete tvrdiť, že SNP bolo podľa zákonov Slovenského štátu legálne? Alebo nebodaj, že bola legálna exilová Slovenská národná rada? Prečo sa potom skrývali?

2. "Z toho, že sa zužuje iba na „organizovanú ozbrojenú skupinu na území iného štátu“, totiž implicitne vyplýva hypotetická beztrestnosť účasti v jeho ústavne zriadených ozbrojených silách."
Zacitujem z trestného zákona, konkrétne paragraf, ktorý nebol novelou novelizovaný, a preto zostáva v platnosti paralelne k tomu, čo bolo pridané.
§ 392 "Služba v cudzom vojsku"
(1) Občan Slovenskej republiky, ktorý bez povolenia koná službu v cudzom vojsku, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

3. "S prihliadnutím na nezákonný spôsob vzniku súčasnej exekutívy v Kyjeve – protiústavným prevratom, čiže v rozpore s medzinárodným právom" Rovnako ste takto zabudli prihliadnuť na nezákonný vznik SNP a Slovenskej národnej rady v čase, kedy predsa Slovenský štát svoju exekutívu a pravidelnú armádu mal.

Držím palce v "kvalitnej" žurnalistike.

Pre pridávanie komentárov a reagovanie na ne sa prihláste alebo zaregistrujte.