Prečítané 11525x | 0

Darujte 2% z Vašich daní


Darujte 2% z Vašich daní

Poukázaním 2% z Vašich daní nám pomôžete pokračovať v našej práci. Vaše 2%
z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú súčasťou Vášho povinného odvodu.
Týmto rozhodnutím však prispejete k nášmu úsiliu o udržanie slobody slova
a prejavu ako základnej podmienky ľudskej slobody.

Údaje k poukázaniu 2 % z dane:

    Obchodné meno: SOFIAN Publishing
    IČO: 42264146
    Právna forma: Občianske združenie
    Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava

Ďakujeme!

Podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné
tlačivá a adresy daňových úradov:

FYZICKÁ OSOBA: ZAMESTNANEC

Pozor: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola Vaša daň za celý rok
2016 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
Zamestnávateľ Vám túto sumu určite rád prezradí.

Najprv Vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených
preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2017. Po tomto
termíne ho pre Vás už nemusí urobiť – ale pri troške dobrej vôle môže.

Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane.

Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.

Najneskôr do 30. apríla 2017 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.)
daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na
obálke.

Upozornenie:
Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete
poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa
dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2016 dobrovoľnícky
pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane
a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte
odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet
môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA

Pozor: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola Vaša daň za celý rok
2016 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A 
(príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci).
Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5,
pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 10.
Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

    IČO: 42264146
    Právna forma: Občianske združenie
    Obchodné meno (názov): SOFIAN Publishing
    Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava

Do 31. marca 2017 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania)
doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív
poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:
Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete
poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa
dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2016 dobrovoľnícky
pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane
a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte
odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet
môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.PRÁVNICKA OSOBA

Pozor: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane môžete venovať, ak bola Vaša daň za
celý rok 2016 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %)
teda musí byť minimálne 8 €.

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou
tlačiva je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
Do tejto časti vyplňte tieto údaje:

    IČO: 42264146
    Právna forma: Občianske združenie
    Obchodné meno (názov): SOFIAN Publishing
    Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava

Pozor: Ak ste v roku 2016 ako právnická osoba až do termínu na podanie
daňového priznania v roku 2017 (zvyčajne do 31. 3. 2017)
nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na
verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1
% z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.

Ak ste v roku 2016 ako právnická osoba až do termínu na podanie
daňového priznania v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) darovali financie
vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek
organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte
v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.

Do 31. marca 2017 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania)
doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom.
Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

#2%

02.02.2016 00:08 | Časopis 0


Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...


V diskusii ešte nie sú žiadne príspevky, pridajte prvý!

Pre pridávanie komentárov sa prihláste alebo zaregistrujte.